Túi sưởi thú bông Táo Công Tử

TSTB02

Liên hệ

Túi sưởi gắn thú bông Táo Công Tử: Túi sưởi được gắn với
một thú bông bằng dây kéo khoá, có thể tháo rời để
thuận tiện cho việc thay, giặt thú bông