Túi sưởi thú bông kéo khóa

TBNC02

130,000 đ

Túi sưởi thú bông kéo khóa: Túi sưởi được gắn với
một thú bông bằng khóa kéo, có thể tháo rời để
thuận tiện cho việc thay, giặt thú bông