Túi sưởi Mimosa gắn thú bông nguyên con

TBNC01

Liên hệ

Túi sưởi thú bông nguyên con: Túi sưởi được gắn với
một thú bông bằng dây khóa kéo, có thể tháo rời để
thuận tiện cho việc thay, giặt thú bông
(Mẫu mã đau dạng)