Đệm nước Mimosa loại to gồm 22 khoang nước, mã hàng (75 x 180)

DN003

Liên hệ

Đệm nước Mimosa loại to 24 khoang nước, mã hàng (75 x 180) mã sản phẩm DN002
Kích thước thành phẩm: (75 x 153)cm, trọng lượng 18kg, đóng gói 1 chiếc/thùng