Đệm nước mát Mimosa trẻ em loại 12 khoang nước, mã hàng (75 x 90)

DN005

Liên hệ

Đệm nước loại trẻ em loại 12 khoang, mã hàng (75 x 90)mã sản phẩm DN005
Kích thước thành phẩm: (75 x 83)cm, trọng lượng 10kg, đóng gói 1 chiếc 1 thùng