Đợt mưa rét dài ngày ở miền Bắc khi nào kết thúc?
0