Miền Bắc chuyển rét đậm, nhiệt độ giảm đột ngột 12 độ C
0