Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh đầu tiên
0