Cận cảnh băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn ở nhiệt độ -1,4 độ
0