Miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh, vùng núi có nơi 1
0